Elektroniczny System Zapisów
dla Uczestników Półkolonii

Wybierz interesujący Cię turnus półkolonijny i wypełnij
elektroniczny formularz uczestnika Półkolonii z Plażówką

I TURNUS

06-10.07.2020

II TURNUS

13-17.07.2020

I TURNUS

06-10.07.2020

brak wolnych miejsc

II TURNUS

13-17.07.2020

brak wolnych miejsc

III TURNUS

20-24.07.2020

IV TURNUS

27-31.07.2020