Elektroniczny System Zapisów
na Półkolonie z Plażówką

Turnus IV

 • DANE UCZESTNIKA

  Prosimy o wypełnienie wszystkich dostępnych pól.
 • Prosimy o zachowanie formatu docelowego z ukośnikami pomiędzy dniem, miesiącem i rokiem.
 • Prosimy o podanie 11 cyfrowego numeru PESEL.
 • DANE OPIEKUNA PRAWNEGO

  Prosimy o wypełnienie wszystkich dostępnych pól.
 • INFORMACJE DODATKOWE

  Prosimy o wypełnienie wszystkich dostępnych pól.
 • Pole obowiązkowe. W przypadku, kiedy żadne uwagi nie występują prosimy wpisać "brak".
 • Pole obowiązkowe. W przypadku, kiedy żadne dodatkowe dane nie są konieczne prosimy wpisać "brak".
 • ZGODY I OŚWIADCZENIA OPIEKUNÓW

  Prosimy o zaznaczenie wszystkich zgód i oświadczeń, które są niezbędne do zakończenia rejestracji uczestnika Półkolonii.
 • ZAŁĄCZNIKI

  Aby ułatwić nam proces rejestracji i weryfikacji uczestnika umożliwiamy Państwu dodanie zeskanowanej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, która musi zostać dostarczona także w wersji papierowej. Załącznik ten nie jest jednak obowiązkowy, natomiast wersja papierowa jest niezbędna do udziału dziecka w Półkoloniach.
 •