OPŁATY CZŁONKOWSKIE

Poniżej zamieszczamy wszelkie informacje dotyczące opłat członkowskich oraz obowiązujących w naszej szkółce promocji.


Miesięczna opłata członkowska w Akademii Młodego Siatkarza OPOLE wynosi
KADET ORAZ MŁODZIK 140 PLN (4 TRENINGI TYGODNIOWO)
MINISIATKÓWKA 120 PLN (3 TRENINGI TYGODNIOWO)
BAMBINO VOLLEY 50 PLN (1 TRENING TYGODNIOWO)Dowód wpłaty upoważnia do uczestnictwa w zajęciach. Opłaty członkowskiej należy dokonać przelewem na konto klubu.

Akademia Młodego Siatkarza Opole
02 1750 0012 0000 0000 3484 4698
Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/OPŁATA CZŁONKOWSKA